Intra-Artiküler Ürünler

PEPTİT içerikli İntra Artiküler Dolgu: Doğal peptitlerin ilaç olarak kullanılması 1960’lı yılların başlarına kadar uzanmaktadır. Peptitler ve bunların analoglarının medisinal kimya alanında çeşitli patolojik durumlarda terapötik ajanlar olarak kullanımı giderek artmaktadır. Prostrolane eklem içi dolgu, HA ile kombin olarak kullanılan kullanılan peptit içeriği ve zamana bağlı salınım teknolojisi sayesinde Anti-osteoclastogenesis etkisi ve Anti-Enflamasyon Etkisi sağlanmaktadır.